Data dodania: 15 sierpnia 2013

Kolportaż publikacji zakończony. Ostatnie spotkanie podsumowujące projekt za nami. Jeszcze tylko rozliczenia z instytucją dofinansującą projekt i zakończenie.

Data dodania: 25 lipca 2013

Publikacja pt. "Badanie ukrytych przyczyn konfliktów" już gotowa. Wydrukowana i pięknie oprawiona wkrótce dotrze do odbiorców. Rozpoczynamy kolportaż.

Data dodania: 17 czerwca 2013

Z przykrością zawiadamiamy, że w związku ze zmniejszeniem dofinansowania zewnętrznego do projektu, zmuszeni jesteśmy zrezygnować z organizacji konferencji, podczas której miała odbyć się prezentacja publikacji wraz z wynikami badań. Zapewniamy jednak, że nie ma to żadnego wpływu na dostarczenie wyników badań w postaci publikacji do wszystkich zainteresowanych osób i instytucji.

Data dodania: 10 maja 2013

Wnioski z badań oraz rekomendacje zostaną zamieszczone w publikacji, nad którą intensywnie pracujemy. Wyniki badań poszerzają dotychczasową wiedzę o zjawisku integracji uchodźców i ukazują nowe zależności. Wkrótce będą do wglądu dla wszystkich.

Data dodania: 5 kwietnia 2013

Badania zakończone. Zebrano cały materiał do dalszych etapów badania. Teraz nastąpi przeprowadzenie wszelkich analiz. Socjolodzy pracują nad opracowaniem wniosków końcowych, które zostaną zamieszczone w raporcie końcowym.

Data dodania: 14 marca 2013

Badania respondentów zmierzają ku końcowi. Na bieżąco spływające do badacza ankiety zostają poddawane analizie merytorycznej. Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które uczestniczyły w naszych badaniach za otwartość i szczerość w odpowiedziach. To ma niebagatelny wpływ na jakość całego badania. Niebawem poznamy wstępne wyniki. Prezentacja ostatecznych wyników obędzie się podczas Konferencji podsumowującej projekt. Jednak na razie badacze będą pracować nad opracowaniem merytorycznym dostarczonych materiałów, aby zdążyć na czas :)

Data dodania: 8 lutego 2013

Ankieterzy ruszyli ponownie w teren! Tym razem dostali o wiele większe wyzwanie, gdyż badanie jest na znacznie większą skalę, chociaż nadal na terenie województwa mazowieckiego, podlaskiego oraz lubelskiego. Są pełni zapału, gdyż wiedzą, że to właśnie ta część projektu jest najważniejsza z punktu widzenia wyników badań. Z niecierpliwością czekamy na wyniki.

Data dodania: 4 stycznia 2013

Mamy wstępną informację od badacza, że będzie możliwość prowadzenia badania zależności między cechami położenia społecznego uchodźcy a procesem integracji. Jest to dobra informacja, która świadczy o tym, że analizy podążają w dobrym kierunku. Nadal toczą się badania m.in. z uchodźcami województwa mazowieckiego, lubelskiego i częściowo w Białymstoku. Ale jeszcze badanie właściwe przed nami!

Data dodania: 3 grudnia 2012

Badania toczą się wciąż w Warszawie. Nasi ankieterzy przyjechali również do Lublina, aby i tam poznać jak radzą sobie uchodźcy. Badacz będzie ustalał czy potencjalne źródła konfliktów zależą od miejsca zamieszkania uchodźców, czy też nie ma takiej korelacji. Ankieterzy odwiedzili ośrodek w Lublinie, gdzie zostali miło przyjęci zarówno przez administrację jak i uchodźców. W tym okresie nasi ankieterzy przeprowadzili wiele cennych i wartościowych wywiadów z uchodźcami z Lublina oraz Warszawy. Równolegle przeprowadzane są wywiady z administracją ośrodków dla uchodźców w tych miastach, z pracownikami organizacji pozarządowych działającymi na rzecz uchodźców oraz pracownikami miejskich ośrodków pomagających uchodźcom.

Data dodania: 5 listopada 2012

Rozpoczęliśmy wywiady z uchodźcami na terenie województwa podlaskiego. Ankieterzy pytają uchodźców o szereg informacji, które wskażą czy istnieją ukryte konflikty ze społeczeństwem przyjmującym, a jeśli tak to w jakich obszarach. Cennych informacji z punktu widzenia naszego problemu badawczego dostarcza również administracja z ośrodka dla uchodźców. Nasza Fundacja korzysta również z kontaktów z przedstawicielami innych organizacji pozarządowych działającymi na rzecz uchodźców oraz z pracownikami miejskich ośrodków pomagających uchodźcom. Dzięki temu można będzie się przyjrzeć problemowi badawczemu z różnych perspektyw. Wywiady zarówno z uchodźcami jak i przedstawicielami instytucji i organizacji przebiegały w bardzo miłej atmosferze. Respondenci wiedzieli, że wspólnie działamy dla osiągnięcia celu. Uzyskaliśmy bardzo ciekawe odpowiedzi, które z pewnością dużo wniosą do badań. Wszystkim składamy duże podziękowania.

Data dodania: 2 października 2012

Ośrodek na Targówku w Warszawie to ośrodek w którym mogą przebywać wyłącznie kobiety i ich dzieci. Jest to jedyny w Polsce ośrodek o takim charakterze, stąd z punktu widzenia naszych badań jest interesujący i jednocześnie specyficzny (i wymaga odmiennego traktowania). Z uwagi na jego wyjątkowość może dostarczyć nam pewnej wiedzy przydatnej na potrzeby prowadzonych badań, lecz na podstawie badań z tego ośrodka nie można przeprowadzać wnioskowania w zakresie innych ośrodków zamieszkiwanych jednocześnie przez kobiety i mężczyzn

Data dodania: 8 września 2012

Przed nami kolejne etapy pracy badawczej i wyjazdy do ośrodków w województwie podlaskim i lubelskim. Podczas tych wyjazdów odwiedzimy wybrane ośrodki dla uchodźców zlokalizowane na terenie obu województw oraz województwa mazowieckiego. Bliższą relację z wizyt opiszemy w aktualnościach po przyjeździe z tych ośrodków. Są to główne skupiska uchodźców w Polsce, stąd właśnie te województwa zostały wybrane do badań

Data dodania: 2 sierpnia 2012

Rozpoczęliśmy realizację projektu, toczy się on od 1 czerwca 2012. Działania przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem. Nasza ekipa przygotowuje szczegółową koncepcję badań. Na tym etapie ważne jest przygotowanie właściwych założeń do projektu aby można było kolejno przygotować i przeprowadzić wywiady z respondentami. Badania będą przeprowadzone na dużej populacji, stąd wyniki tych badań będą istotne statystycznie i będą mogły być odniesione do całej populacji. Centrum Wsparcia Psychologicznego rozpoczęło pracę. W początkowym okresie głównie kobiety - uchodźczynie korzystają ze wsparcia psychologa.

Projekt współfinansowany ze Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców oraz z budżetu państwa.

Projekt realizowany jest przez Fundację Edukacji i Przedsiębiorczości w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wolnego Słowa.

Kontakt mailowy:

ieu@fep.org.pl sws@sws.org.pl

www.fep.org.pl www.sws.org.pl


Projekt i realizacja strony - Jerzy Zgorzelski
Fotografie - CC BY Cristian V. ND 2.0